سفرهای گالیور

35,000 تومان

گالیور پزشک‌ جوانی‌ است‌ که‌ در سفر دور و درازش‌ قدم‌ به‌ سرزمین‌هایی‌ عجیب‌ می‌گذارد او به‌ دست‌ آدم‌هایی‌ اسیر می‌شود که‌ به‌ اندازه‌ی‌ انگشت‌ دست‌ هستند…
داستانهای انگلیسی،قرن 18
روایت:اریش کستنر

شما با خرید این کتاب 1 امتیاز کسب می کنید
سفرهای گالیور
سفرهای گالیور