سفال شکسته

30,000 تومان

مردی در دهکده ای که اغلب ساکنینش سفالگر هستند، پسری ده ساله و بی سرپرست را بزرگ می کند. اگرچه آن ها زیر یک پل زندگی می کنند و با خوردن زباله ها و دانه های برنج باقیمانده زنده می مانند، اما اعتقاد دارند دزدی و گدایی باعث می شود انسان فرقی با حیوانات نداشته باشد.
شما با خرید این کتاب 1 امتیاز کسب می کنید

تموم شد :(

سفال شکسته
سفال شکسته

تموم شد :(