سرگرمی ها و کاردستی های حسابی و داستان های دیگر!) (تام گیتس16)

160,000 تومان

این قیافه‌ی مامان و بابا بود وقتی بهشان گفتم این هفته تعطیلات میان‌ترم است. دوست‌هایم همه یا رفته‌اند سفر یا گرفتار یک کارهایی‌اند و من هم چون نمی‌خواهم دِلیا بهم امر و نهی کند، کلی کار باحال برای خودم پیدا کرده‌ام بکنم…

شما با خرید این کتاب 8 امتیاز کسب می کنید
سرگرمی ها و کاردستی های حسابی و داستان های دیگر!) (تام گیتس16)
سرگرمی ها و کاردستی های حسابی و داستان های دیگر!) (تام گیتس16)