سرگذشت گروهان سیاه (کتاب چهارم:سرنیزه نقره ای)

130,000 تومان

حاکم جادوگری بی نهایت قدرتمند است که توانایی تبدیل خشن ترین دشمنانش را به خدمتکارانی وفادار دارد حتی آنان که جادویی برابر با جادوی او دارند. نیرومندترین قربانیانش ده تن تسخیرشدگان یا به طور خلاصه تسخیرشدگان خوانده می شوند. با یاری همسرش، بانو (کسی که مهارت جادوگری اش در رتبه ی دوم پس از حاکم است) قلمرویی می یابد که برای شرارت بی همتاست…

شما با خرید این کتاب 6 امتیاز کسب می کنید
سرگذشت گروهان سیاه (کتاب چهارم:سرنیزه نقره ای)
سرگذشت گروهان سیاه (کتاب چهارم:سرنیزه نقره ای)