سرگذشت گروهان سیاه (کتاب چهارم:بازی های سایه)

120,000 تومان

زندان شان مکانی با نام ماهورتپه بود. آن ها درون تپه های ماهور مدفون شده بودند. پس از گذشت چهار قرن، جادوگر بومنز با گذر از ماهورتپه بانو را بیدار می کند تا از او مهارت­هایش را بیاموزد. بانو کنترل را به دست می­گیرد…

شما با خرید این کتاب 6 امتیاز کسب می کنید
سرگذشت گروهان سیاه (کتاب چهارم:بازی های سایه)
سرگذشت گروهان سیاه (کتاب چهارم:بازی های سایه)