سرگذشت گروهان سیاه (کتاب هشتم:سکوت آب)

170,000 تومان

نهایت کاری که از پس آن برآمدند بیهوش کردن آن ها و محبوس کردن شان بود. زندان شان مکانی با نام ماهورتپه بود. آن ها درون تپه های ماهور مدفون شده بودند. پس از گذشت چهار قرن، جادوگر بومنز با گذر از ماهورتپه بانو را بیدار می کند تا از او مهارت­هایش را بیاموزد. بانو کنترل را به دست می­گیرد…

شما با خرید این کتاب 8 امتیاز کسب می کنید
سرگذشت گروهان سیاه (کتاب هشتم:سکوت آب)
سرگذشت گروهان سیاه (کتاب هشتم:سکوت آب)