سرگذشت گروهان سیاه (کتاب سوم:رز سپید)

140,000 تومان

آن مکان را شخصی شورشی به نام رز سپید برانداخته است ولی نه آن زن و نه هیچ جادوگر شورشی دیگری آن قدر قدرتمند نبودند که بتوانند حاکم، بانو یا تسخیرشدگان را نابود سازند. نهایت کاری که از پس آن برآمدند بیهوش کردن آن ها و محبوس کردن شان بود. زندان شان مکانی با نام ماهورتپه بود. آن ها درون تپه های ماهور مدفون شده بودند. پس از گذشت چهار قرن، جادوگر بومنز با گذر از ماهورتپه بانو را بیدار می کند تا از او مهارت­هایش را بیاموزد. بانو کنترل را به دست می­گیرد…

شما با خرید این کتاب 7 امتیاز کسب می کنید
سرگذشت گروهان سیاه (کتاب سوم:رز سپید)
سرگذشت گروهان سیاه (کتاب سوم:رز سپید)