سرگذشت گروهان سیاه (کتاب اول:گروهان سیاه)

120,000 تومان

حاکم جادوگري بي‌نهايت قدرتمند است که توانايي تبديل خشن‌ترين دشمنانش را به خدمتکاراني وفادار دارد حتي آنان که جادويي برابر با جادوي او دارند.  نيرومندترين قربانيانش ده تن تسخيرشدگان يا به طور خلاصه تسخيرشدگان خوانده مي‌شوند. با ياري همسرش، بانو (کسي که مهارت جادوگري‌اش در رتبه‌ي دوم پس از حاکم است) قلمرويي مي‌يابد که براي شرارت بي‌همتاست…

شما با خرید این کتاب 6 امتیاز کسب می کنید

تموم شد :(

سرگذشت گروهان سیاه (کتاب اول:گروهان سیاه)
سرگذشت گروهان سیاه (کتاب اول:گروهان سیاه)

تموم شد :(