سرزمین پدری

35,000 تومان

در آغاز، آرزویی‌ بزرگ‌ بود: مهاجرت‌ به‌ آلمان‌، کار کردن‌، پس‌انداز کردن‌، بازگشت‌ به‌ ایتالیا و شروع‌ زندگی‌ دوباره‌ با ثروت‌ و خوشبختی‌…
برنده ی جایزه ی ادبیات نوجوان آلمان

شما با خرید این کتاب 1 امتیاز کسب می کنید

تموم شد :(

سرزمین پدری
سرزمین پدری

تموم شد :(