ستاره ی سینما (هری کله چکشی 2)

39,000 تومان

موجــودات دوپــا وارد منطقهی زندگی کوسههای سرچکشی شدهاند تا مستندی دربارهی زندگی این کوسههای عجیب بسازند. هری کلهچکشی دلش میخواهد نقش اول فیلم را بازی کند، دوست دارد ستارهی سینما بشود! اما…

شما با خرید این کتاب 1 امتیاز کسب می کنید
ستاره ی سینما (هری کله چکشی 2)
ستاره ی سینما (هری کله چکشی 2)