ستاره بان

154,000 تومان

در آغاز جهان تاریک بود؛ هفت ریش‌سفید که می‌دانستند مردم این‌طور زنده نمی‌مانند، قلب خود را به‌شکل ستاره به آسمان فرستادند تا جهان روشن شود و بدی‌ها دور بمانند. اما موجوداتی که از تاریکی بودند،‌ در کوه‌های راداماک پنهان شدند تا در فرصتی مناسب ستاره‌هایی که زمین می‌افتند را برای همیشه خاموش کنند و تاریکی را بر جهان مسلط کنند…
داستان های کودکان انگلیسی،قرن 20م

شما با خرید این کتاب 7 امتیاز کسب می کنید
ستاره بان
ستاره بان