سایه مرگ (نبرد با شیاطین 7)

75,000 تومان

بک که دوباره به دنیا برگشته است، همراه با درویش در کارشری ویل زندگی می کند و به استعدادی پی می برد که بعد از رجوعش در دنیا به وجود آمده است…

شما با خرید این کتاب 3 امتیاز کسب می کنید
سایه مرگ (نبرد با شیاطین 7)
سایه مرگ (نبرد با شیاطین 7)