سام – مجموعه قهرمانان شاهنامه (جلد 11) -کتاب رنگ آمیزی

5,000 تومان

یکی از پهلوانان بزرگ ایران زمین بود. او از فرزندان نریمان و از نسل گرشاسپ بود و مدت‌های طولانی با دیوهای مازندران جنگید تا توانست دیواری بین آنها و ایران زمین بکشد و مرزها را محکم کند….
این کتاب جهت رنگ آمیزی برای کودکان تهیه شده است. نویسنده سعی کرده با توضیحات ساده و کوتاه در مورد افراسیاب پادشاه توران زمین، فضای ذهنی کودکان را با این شخصیت آشنا کند.

تموم شد :(

افراسیاب - مجموعه قهرمانان شاهنامه (جلد 2) -کتاب رنگ آمیزی
سام – مجموعه قهرمانان شاهنامه (جلد 11) -کتاب رنگ آمیزی

تموم شد :(