زیر نور ماه شیشه ای

32,000 تومان

به دیوار تکیه دادم و آرام به پایین سر خوردم. جسی با دست‌های کوچولویش پشتم را مالید و گفت: «گریه نکن لورل. مامان توی بهشت است.» گفتم: «جسی می‌شود کمی تنهایم بگذاری؟» اما جسی آرام گفت: «نگران نباش لورل! مامان دیگر از هیچ چیز نمی‌ترسد.»
داستانهای کودکان آمریکایی،قرن 20م

شما با خرید این کتاب 1 امتیاز کسب می کنید
زیر نور ماه شیشه ای
زیر نور ماه شیشه ای