زیاد به چشم هایت اعتماد نکن!

191,000 تومان

هشدار!
چشم‌هایت را بدزد…
این کتاب حاوی اطلاعاتِ کاملاً محرمانه، فوق‌سرّی و طبقه‌بندی‌شده است.
در جلد چهارم از مجموعه‌ی راز، نباید باخبر شوی که کاس بعد از خوردن آن شکلاتِ وحشتناکِ سفر در زمان، با خطری جدی روبه‌رو می‌شود. نباید بفهمی که مکس‌ارنست، قهرمان خودبیمارانگارِ ما، باید قبل از اینکه کار از کار بگذرد، عارضه‌ی مرموز کاس را درمان کند…
داستان های کودکان انگلیسی،قرن 20م

شما با خرید این کتاب 9 امتیاز کسب می کنید
زیاد به چشم هایت اعتماد نکن!
زیاد به چشم هایت اعتماد نکن!