زنان پیشرو (داستان هایی برای دختران ایران)

195,000 تومان

در تاریخ ایران همواره زنانی بوده‌اند که کارهای بزرگی کرده‌اند و زندگی را برای ما زیباتر ساخته‌اند، اگرچه کمتر از آن‌ها حرفی به میان آمده است. در این کتاب با پنجاه تن از آن‌ها آشنا می‌شویم. پنجاه زن از میان زنان بیشماری که افتخار ما ایرانیان‌اند…
شما با خرید این کتاب 9 امتیاز کسب می کنید
زنان پیشرو (داستان هایی برای دختران ایران)
زنان پیشرو (داستان هایی برای دختران ایران)