زمان کاغذی

151,000 تومان

وقتی برادر تایم اوونزِ یازده‌ساله برای دوره‌ی جدید درمان سرطان پذیرفته می‌شود، تایم و خانواده‌اش بی‌اندازه خوشحال می‌شوند. این فرصتی بوده که انتظارش را می‌کشیدند هرچند معنی‌اش کوچ‌کردن به نیویورک و فاصله‌گرفتن چند هزار کیلومتری از خانه‌شان در سندیگو است. این تغییر برای تایم سخت است…
داستانهای کودکان،انگلیسی،قرن 21م

شما با خرید این کتاب 7 امتیاز کسب می کنید
زمان کاغذی
زمان کاغذی