روی چرخ زندگی

133,000 تومان

الی معتقد است که زندگی را باید قبول کرد و با شرایط تغییرناپذیر، کنار آمد. از این رو، با فلج بودنش و استفاده از ویلچر هیچ مشکلی ندارد و مطمئن است که در آینده قرار است بدرخشد! قرار است تبدیل به یک شیرینی پز درجه یک شود. اما…
داستان های نوجوانان انگلیسی،قرن 21م

شما با خرید این کتاب 6 امتیاز کسب می کنید
روی چرخ زندگی
روی چرخ زندگی