روون پسری از رین

105,000 تومان

پیشگویی‌ جادوگر روستا شبیه‌ معماست‌. اگر روون‌ پسر نوجوان‌ روستا می‌خواهد مردم‌ منطقه‌ را از خشکسالی‌ نجات‌ دهد، باید معما را حل‌ کند. شش‌ تن‌ از مردم‌ روستا برای‌ رسیدن‌ به‌ پاسخ‌ معما دل‌ به‌ دریا می‌زنند و برای‌ حل‌ معما، با خطر ناشناخته‌ی‌ کوهستان‌ درگیر می‌شوند…
داستانهای استرالیایی،قرن 20م

شما با خرید این کتاب 5 امتیاز کسب می کنید
روون پسری از رین
روون پسری از رین