روون و کولی ها

26,000 تومان

جادوگر پیشگویی‌ می‌کند: «دشمن‌ این‌جا در تاریکی‌ پنهان‌ است‌. نادان‌ها مواظب‌ باشید!» روزی‌ به‌ طور غیرمنتظره‌، کولی‌ها از راه‌ می‌رسند. مردم‌ روستا به‌ کولی‌ها اعتماد ندارند. آیا کولی‌ها همان‌ دشمنی‌ هستند که‌ جادوگر از آمدنشان‌ خبر داده‌ است‌…
داستان های استرالیایی،قرن 20م

شما با خرید این کتاب 1 امتیاز کسب می کنید
روون و کولی ها
روون و کولی ها