روون و نگهبان کریستال

39,000 تومان

کسی‌ از دور دست‌ها، از سرزمین‌ «ماریس‌» برای‌ مردم‌ روستای‌ رین‌ پیامی‌ رمزگونه‌ می‌آورد. روون‌ پسر نوجوان‌ روستا با کشف‌ معمای‌ پیام‌، دچار وحشت‌ می‌شود. زمانی‌ نمی‌گذرد که‌ سفری‌ طولانی‌ را به‌ سوی‌ دریای‌ خطرناک‌ و دنیای‌ غریب‌ مردم‌ ماریس‌ آغاز می‌کند..
داستانهای استرالیایی،قرن 20م
برنده ی دیپلم افتخار شورای کتاب کودک استرالیا در سال 1996

شما با خرید این کتاب 1 امتیاز کسب می کنید
روون و نگهبان کریستال
روون و نگهبان کریستال