روون و زباک ها

110,000 تومان

هیولایی‌ پرنده‌، خواهر کوچک‌ روون‌ پسر نوجوان‌ روستا را می‌رباید. روون‌ باید برای‌ نجات‌ خواهرش‌ به‌ سرزمین‌ دشمنان‌ دیرینه‌ سفر کند. او و همراهانش‌ در این‌ سفر دور و دراز و پرخطر، فقط‌ مجموعه‌ای‌ از پیشگویی‌های‌ معماگونه‌ و رازآلود را همراه‌ دارند…
داستان های استرالیایی،قرن 20م

شما با خرید این کتاب 5 امتیاز کسب می کنید
روون و زباک ها
روون و زباک ها