رود پر ستاره ی آسمان

36,000 تومان

ماه از آسمان دهکده گم شده است، اما غیر از رندی هیچ کس به این موضوع اهمیت نمی‌دهد. پسر جوان از خانه فرار کرده و خدمتکار مهمان‌خانه‌ی دهکده است. اگر چه از او کمکی برنمی‌آید، مشکلات اهالی عجیب و غریب دهکده برایش اهمیت دارند: پسر  مهمان‌خانه‌دار کجا رفته؟…
داستانهای کودکان انگلیسی،قرن 20م

شما با خرید این کتاب 1 امتیاز کسب می کنید
رود پر ستاره ی آسمان
رود پر ستاره ی آسمان