رودابه – مجموعه قهرمانان شاهنامه (جلد 20) -کتاب رنگ آمیزی

5,000 تومان

رودابه دختر پادشاه کابل بود. پدرش مهراب شاه، از نوادگان ضحاک بود و بیشتر ایرانی‌ها به همین دلیل چندان دل خوشی از او نداشتند. روزی از روزها، رودابه به همراه خدمتکارانش برای تفریح به بیرون از شهر رفته بود که با زال یا همان دستان آشنا شد….
این کتاب جهت رنگ آمیزی برای کودکان تهیه شده است. نویسنده سعی کرده با توضیحات ساده و کوتاه در مورد افراسیاب پادشاه توران زمین، فضای ذهنی کودکان را با این شخصیت آشنا کند.

تموم شد :(

افراسیاب - مجموعه قهرمانان شاهنامه (جلد 2) -کتاب رنگ آمیزی
رودابه – مجموعه قهرمانان شاهنامه (جلد 20) -کتاب رنگ آمیزی

تموم شد :(