و باز هم سفر

165,000 تومان

چرا فکرمیکنی راه ما یکی است. تو میخواهی خودت را بشناسی اما من میخواهم دنیا را بشناسم. این دو جاده یکی است؟ نمیدانم. فقط میدانم جاده ای که ما را به خودمان می رساند گاهی سخت‌تر، تاریک‌تر و دشوارتر است. گاهی رسیدن و عبورکردن از کوهی بزرگ به مراتب ساده‌تر از رسیدن به خود است. جاده ای که ما را به خودمان می‌رساند گاهی آن‌قدر تاریک و خطرناک است که می‌توانی درآن گم شوی.

شما با خرید این کتاب 8 امتیاز کسب می کنید

تموم شد :(

و باز هم سفر
و باز هم سفر

تموم شد :(