رمان های چهارگانه جان کریستوفر (مجموعه سوم)

85,000 تومان

در این سریال قدرتمند و پر تعلیق ، ویل پارکر 13 ساله و دوستانش با گرسنگی ، انسانیت ، حسادت و غرور کنار می آیند زیرا آنها تلاش می کنند تا در مورد سه پایه ها همه چیز را بشناسند و حکومت آنها را براندازند. اما برای مدت کوتاهی در زندگی هر فرد – در کودکی – او برده نیست. از نظر ویل ، زمان آزادی او در آستانه ی پایان است – مگر اینکه بتواند به کوههای سفید ، جایی که امکان آزادی هنوز وجود دارد ، فرار کند…
4جلد در 1جلد

شما با خرید این کتاب 4 امتیاز کسب می کنید

تموم شد :(

رمان های چهارگانه جان کریستوفر (مجموعه سوم)
رمان های چهارگانه جان کریستوفر (مجموعه سوم)

تموم شد :(