ردپای باد( چرخ گردون 3)

12,500 تومان

مارویندر بعد از دو سال دوری، همراه پدر و برادرش به هند بازگشته است. زندگی در انگلستان خواسته های تازه ای را در وجود او زنده کرده، اما پدرش مصمم است که طبق سنت های کشورشان هرچه زودتر خواستگاری برایش بیابد و او را به خانه خود بفرستد…

رمان های سه گانه چرخ گردون 3 (ردپای باد)
ردپای باد( چرخ گردون 3)

12,500 تومان