رمان های سه گانه چرخ گردون 2 (چشم اسب)

160,000 تومان

در انگلستان، مارویندر و برادرش نزد خانواده اگردی ها زندگی می کنند. آنها از مادرشان بی خبرند و پدرشان نیز که با زنی ایرلندی ازدواج کرده است، به خاطر فعالیت در بازار سیاه، در زندان به سر می برد…

شما با خرید این کتاب 8 امتیاز کسب می کنید
رمان های سه گانه چرخ گردون 2 (چشم اسب)
رمان های سه گانه چرخ گردون 2 (چشم اسب)