رمان های سه گانه جان کریستوفر (مجموعه دوم)

180,000 تومان

مدتها پیش سه پایه ، ماشینهای سه پایه ای عظیم ، بر روی زمین فرود آمدند و کنترل را در دست گرفتند. آنها با استفاده از “کلاه” ، که به طور تشریفاتی نزدیک به 14 سالگی هر کودک اجرا می شد ، مغز انسان ها را کنترل و آنها را مطیع نگه می داشتند. اکنون زندگی مطبوعی در روستاها وجود دارد ، فناوری کمی است و جنگ وجود ندارد – اما آزادی نیز وجود ندارد…

شما با خرید این کتاب 9 امتیاز کسب می کنید
رمان های سه گانه جان کریستوفر (مجموعه دوم)
رمان های سه گانه جان کریستوفر (مجموعه دوم)