رمان های سه گانه جان کریستوفر (مجموعه اول)

210,000 تومان

کتاب «رمان های سه گانه جان کریستوفر» مجموعه ای از رمان های علمی تخیلی برای نوجوانان است که توسط جان کریستوفر نوشته شده است. مجموعه اول از این اثر داستانی در سال 1967 منتشر شده است . دو مورد اول اساس یک مجموعه تلویزیونی علمی تخیلی بود که در دهه 1980 در انگلستان تولید شد.
داستان The Tripods تنوعی در ادبیات پسا آخرالزمانی است ، جایی که بشریت تحت تسخیر “سه پایه” قرار گرفته اند-ماشین های عجیب که توسط موجودات بیگانه (که بعدا به عنوان “استادان” شناخته می شوند) هدایت می شوند. جامعه بشری در این کتاب عمدتا به دامداری میپردازند…
3جلد در 1جلد
شما با خرید این کتاب 10 امتیاز کسب می کنید
رمان های سه گانه جان کریستوفر (مجموعه اول)
رمان های سه گانه جان کریستوفر (مجموعه اول)