شاه دزد

40,000 تومان

کورنلیا فونکه نویسنده محبوب و مشهور سیاه قلب بار دیگر برای نوشتن کتاب شاه دزد برنده ی دو جایزه بمبئی و روزویتا شد.

داستان زندگی دو برادر یتیم است که برای آزادی و زندگی خود شجاعانه می جنگند و فضای این کتاب استقلال و ناامید نشدن را به نوجوانان آموزش می دهد.

شما با خرید این کتاب 2 امتیاز کسب می کنید

موجود

شاه دزد
شاه دزد

موجود