باهوش

55,000 تومان

قتلی اتفاق افتاده… اما انگار برای هیچ‌کس مهم نیست؛ حتی پلیس!

مردی از جلوی ون پلیس پیاده شد و چند تا عکس از دوست جین که توی آب افتاده بود گرفت. بعد غواص‌ها بدنش را از آب بیرون آوردند و پارچه‌ای روی آن انداختند. گفتم: «چرا قایمش می‌کنن؟ من که دیدمش.» پلیس همان‌طور که رد می‌شد گفت: «و بهش ضربه زدی. یادت باشه بعد از این به هیچ جسدی دست نزنی.»

 

شما با خرید این کتاب 2 امتیاز کسب می کنید

موجود

باهوش
باهوش

موجود