اُلی عزیز

17,000 تومان

کتاب سه داستان را روایت می‌کند. داستان الی، داستان قهرمان و داستان مات! اما قهرمان کیست و وسط قصه چه می‌کند ! او همان کلید کشف پیام قصه است؛ پیامی که از دل داستان در می‌آید.

موجود

رمان نوجوان - الی عزیز - سر مایکل اندرو - سبک زندگی - سرگذشت دختر - داستا -
اُلی عزیز

17,000 تومان