رخش – مجموعه قهرمانان شاهنامه (جلد 26) -کتاب رنگ آمیزی

5,000 تومان

اسب وفادار و یار همیشگی رستم بود. رخش، اندامی قوی و گردنی بلند، با پوستی تیره و خال‌دار و یال و دُمی به‌رنگ آتش داشت. در جنگ‌ها با رستم همراهی می‌کرد و با دندان‌هایش دمار از دشمنان درمی‌آورد….
این کتاب جهت رنگ آمیزی برای کودکان تهیه شده است. نویسنده سعی کرده با توضیحات ساده و کوتاه در مورد افراسیاب پادشاه توران زمین، فضای ذهنی کودکان را با این شخصیت آشنا کند.

تموم شد :(

افراسیاب - مجموعه قهرمانان شاهنامه (جلد 2) -کتاب رنگ آمیزی
رخش – مجموعه قهرمانان شاهنامه (جلد 26) -کتاب رنگ آمیزی

تموم شد :(