ربات جنگلی

139,000 تومان

طوفان هولناک کشتی بزرگی را غرق می‌کند و پنج ربات که تنها یکی از آ‌ن‌ها سالم است به جزیره‌ای مي‌رسند. حیوانات جنگل به این ربات که نامش «رز» است یاد مي‌دهند که چطور از پس خودش بربیاد. او کم کم با حیوانات ارتباط برقرار مي‌کند و وقتی یک جوجه غاز پیدا مي‌کند او را پیش خودش نگه مي‌دارد و از او مراقبت مي‌کند. اما…
داستان های کودکان انگلیسی،قرن 21م
نامزد 1 جایزه

شما با خرید این کتاب 6 امتیاز کسب می کنید
ربات جنگلی
ربات جنگلی