راهنمای مدیریت احساسات در محیط های کاری

185,000 تومان

شما با خرید این کتاب 9 امتیاز کسب می کنید
راهنمای مدیریت احساسات در محیط های کاری
راهنمای مدیریت احساسات در محیط های کاری