راز لمبرت

207,000 تومان

کندیس نامه ای پیدا می‎کند و می‎داند که نباید آن را بخواند.مخاطب نامه، مادربزرگش است که چند سال قبل با شرمساری لمبرت را ترک کرد. نامه در خود رمزی بسیار پیچیده دارد و جایزه ی بزرگی در انتظار کسی است که این پازل را حل کند…
داستان های نوجوانان آمریکایی،قرن 21م

شما با خرید این کتاب 10 امتیاز کسب می کنید
راز لمبرت
راز لمبرت