راز سرقت غیر ممکن (ته جدولی ها 5)

230,000 تومان

نمایشگاه بزرگ «گنجینه‌ی مصر باستان» در سِویالاچیکا!
کل شهر در این رویداد شرکت می‌کنند، از جمله اعضای تیم سوتوآلتو.
که در قعر جدول گرفتار شده و به‌دلیل بی‌پولی در آستانه‌ی منحل‌شدن است…
شما با خرید این کتاب 11 امتیاز کسب می کنید
راز سرقت غیر ممکن (ته جدولی ها 5)
راز سرقت غیر ممکن (ته جدولی ها 5)