راز دروازه بان شبح مانند (ته جدولی ها 3)

190,000 تومان

دوباره مدرسه‌ها باز شده و امسال، یک دانش‌آموزِ جدید آمده توی کلاس.
اسمش دِنگ‌وائوست و اهل شهر تیانجین چین است.
مخ ریاضی است و بعضی‌ها می‌گویند می‌تواند ذهن آدم‌ها را بخواند…

شما با خرید این کتاب 9 سکه کسب می کنید
ته جدولی ها 3 (راز دروازه بان شبح مانند)
راز دروازه بان شبح مانند (ته جدولی ها 3)

190,000 تومان