راز بارش شهابی (ته جدولی ها 9)

215,000 تومان

با شروع تعطیلات تابستانی، عشق فوتبالها برنامههای زیادی برای تفریح دارند، اما چیزی که اصلاً انتظارش را نداشتند، این بود برای شرکت در مراسم افتتاحیهی یکی از هیجانانگیزترین بازیهایی که تابهحال اختراع شده است، به عنوان تیم مهمان حضور داشته باشند: بازیِ بارش شهابی!

شما با خرید این کتاب 10 سکه کسب می کنید
ته جدولی ها 9 (راز بارش شهابی)
راز بارش شهابی (ته جدولی ها 9)

215,000 تومان