رابینسون کروزو

56,000 تومان

کروز می‌آموزد که با وجود تنهایی بر طبیعت غلبه کند… اما روزی بر شن‌های ساحل جای پایی می‌بیند و این آغاز ماجرا است…

داستانهای آمریکایی،قرن 18م
براساس تلخیصی از مری کالورت

شما با خرید این کتاب 2 سکه کسب می کنید
رابینسون کروزو (جاویدان)
رابینسون کروزو

56,000 تومان