رابینسون کروزو

180,000 تومان

کروز می‌آموزد که با وجود تنهایی بر طبیعت غلبه کند… اما روزی بر شن‌های ساحل جای پایی می‌بیند و این آغاز ماجرا است…

داستانهای آمریکایی،قرن 18م
براساس تلخیصی از مری کالورت

شما با خرید این کتاب 9 امتیاز کسب می کنید
رابینسون کروزو
رابینسون کروزو