دیوید کاپرفیلد

385,000 تومان

من روز جمعه ساعت 12 شب به دنیا آمدم. پرستار و عاقله‌زن‌های همسایه می‌گفتند که چون در آخرین لحظات جمعه شب به دنیا آمده‌ام، سرنوشت نحسی در انتظارم خواهد بود. اما …
داستانهای انگلیسی،قرن 19م

شما با خرید این کتاب 19 امتیاز کسب می کنید
دیوید کاپرفیلد
دیوید کاپرفیلد