دورریختنی‌‌های عزیز من

83,000 تومان

خانواده، همیشه برای مگیِ دوازده‌ساله مهم بوده است. او در رشته‌ی تیراندازی به اهداف متحرک فعالیت دارد. پدرش مربی و مادرش همواره مشوق او در این مسیر بوده است. اما مادربزرگ مگی به تازگی از دنیا رفته و این اتفاق باعث شده حفره‌ی عمیقی در زندگی‌اش ایجاد شود…
(داستان های نوجوانان انگلیسی،قرن 21م)

شما با خرید این کتاب 4 سکه کسب می کنید
دورریختنی های عزیز من
دورریختنی‌‌های عزیز من

83,000 تومان