دنیای دل بخواهی

39,000 تومان

الفی یک عالم برنامه‌ی خاص خودش را دارد. پرستار الفی دیگر نمی‌تواند به خانه‌شان برود. پدر و مادر الفی هم به جای خانم پرستار، از خانم استوکس کمک می‌گیرند. خانم استوکس خیلی سختگیر نیست و به الفی اجازه می‌دهد هر کاری دلش می‌خواهد بکند…
داستان های نوجوانان انگلیسی،قرن 21م

شما با خرید این کتاب 1 امتیاز کسب می کنید
دنیای دل بخواهی
دنیای دل بخواهی