دشمن عزیز

90,000 تومان

رمان دشمن عزیز نوشته‌ی جین وبستر که ادامه کتاب بابا لنگ دراز به حساب می‌رود در سال ۱۹۱۶ منتشر شد و محبوبیت زیادی نیز کسب کرد. این کتاب در قالب نامه‌های سالی برای چند نفر از دوستانش نوشته شده است. سالی رفیق صمیمی و هم‌اتاقی جودی ابوت، مدیریت پرورشگاهی را قبول می‌کند. او نامه‌هایی را برای جودی می‌نویسد و در آن‌ها از احساسات و سختی‌های کار در پرورشگاه می‌گوید…

شما با خرید این کتاب 4 امتیاز کسب می کنید
دشمن عزیز
دشمن عزیز