دشت کیت

120,000 تومان

گفتم: «این پوست درخت است» ـ درست است. پوست درخت است. خیلی از تکه‌های زغال‌سنگ را اگر با دقت بشکافی، خطوط پوست درخت را رویشان دارند.

شما با خرید این کتاب 6 امتیاز کسب می کنید
دشت کیت
دشت کیت