دستان (زال) – مجموعه قهرمانان شاهنامه (جلد 8) -کتاب رنگ آمیزی

5,000 تومان

خیلی‌ها او را به نام زال می‌شناسند، یعنی پیر؛ چون از زمان تولد، صورتی بی‌رنگ و موهایی سفید داشت. پدرش سام فکر کرد پسرش نفرین شده است و در پای کوه البرز رهایش کرد تا خوراک جانوارن وحشی شود. …
این کتاب جهت رنگ آمیزی برای کودکان تهیه شده است. نویسنده سعی کرده با توضیحات ساده و کوتاه در مورد افراسیاب پادشاه توران زمین، فضای ذهنی کودکان را با این شخصیت آشنا کند.

تموم شد :(

افراسیاب - مجموعه قهرمانان شاهنامه (جلد 2) -کتاب رنگ آمیزی
دستان (زال) – مجموعه قهرمانان شاهنامه (جلد 8) -کتاب رنگ آمیزی

تموم شد :(