در یک ظهر داغ تابستان دختری از بصره آمد

80,000 تومان

این چیزی که دارم می‌نویسم، نامه نیست، راز است. خوبی‌اش همین است که نامه نیست. پس مال کسی هم نیست. یعنی برای کسی نمی‌نویسمش. قرار هم نیست کسی آن را بخواند. خود من هم که دارم آن را می‌نویسم، بعد از تمام شدنش دیگر نباید بخوانمش…
داستان های نوجوانان فارسی،قرن14

شما با خرید این کتاب 4 امتیاز کسب می کنید
در یک ظهر داغ تابستان دختری از بصره آمد
در یک ظهر داغ تابستان دختری از بصره آمد