دریا پشت ایستگاه قطار است

20,000 تومان

فرشته‌ی نگهبان باارزش‌ترین چیزی است که می‌توانم بفروشم نوینر برای اولین بار تنهای تنها شده است. تنهای تنها در خیابان،‌حتی شب‌ها. و اگر با کاسموس رو‌به‌رو نمی‌شد، بی برو برگرد شانسی برای زنده ماندن نداشت…
داستانهای آلمانی،قرن 20م

شما با خرید این کتاب 1 امتیاز کسب می کنید

تموم شد :(

دریا پشت ایستگاه قطار است
دریا پشت ایستگاه قطار است

تموم شد :(