دره ی مردگان راه رونده (دشت پارسوا 6)

46,000 تومان

آبتین زمزمه کرد: «وقتی برگردی!» لحنش معمولی بود اما ریشه‌ی موهایش سرخ‌رنگ شده بود: «این مدت نمی‌دیدمت اما می‌دونستم هستی، فقط کاری نکن که دیگه نه ببینمت و نه دیگه باشی.»..
داستان های فارسی قرن14

شما با خرید این کتاب 2 امتیاز کسب می کنید
دره ی مردگان راه رونده (دشت پارسوا 6)
دره ی مردگان راه رونده (دشت پارسوا 6)